let's go

online + app

meidenvenijn

online + app
meidenvenijn

Sinds de start van het lespakket 'meidenvenijn is niet fijn!' in 2008 heeft het pakket zich, mede dankzij continu gebruikersonderzoek, ontwikkeld tot een uitgebreide lesmethode voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Een methode om het pestgedrag onder meisjes in de leeftijdsgroep van 9 t/m 15 jaar aan te pakken. Toelgroep ontwikkelde nieuwe websites en app.